Farkasok

Hagyományőrző és Ifjúságképző Csoport
Kövess minket a Facebook

Nem játszótér! Induló Farkasok honvédelmi alapképzése december 9-ével, lányoknak január 20-21.

A Farkasok 2011 óta szervez katonai jellegű képzést civileknek, hétvégi jelleggel.  Az alapképzés 5+1 hétvége (havi 1 hétvége), aminek során el lehet sajátítani a honvédelmi ismeretek alapjait, az egyéni képesség szintjén, erre épül rá főképzés, ahol már a kisalegység szintű csapatmozgásokon és eljárásokon van a hangsúly. Szeretettel várunk mindenkit, aki tanulni szeretne és bizonyítani, hogy valóban egy harcos szellem lakozik benne!

Frissítés – Képzés nőknek (Hiúzok)
Elszánt hölgyek is jelentkeztek, számukra a „Hiúzok” képzési programot biztosítjuk, ami szintén tizenéves múltra tekint vissza. Itt nem a harcászaton, hanem az erdei túlélésen, ősi természeti praktikákon, elsősegélynyújtáson, rejtőzködésen stb. van a hangsúly!

Időpontja: 2024. január 20-21. (szombat-vasárnap)
Helyszíne: Budapesthez közeli
Jelentkezés módja: e-mailben, farkasok.tabor@gmail.com
Jelentkezés határideje: 2024. január 10. 24 óra.
A képzés költsége: önköltséges. Saját élelem és minimális felszerelés egyénileg történő biztosítása
Időtartam: Havonta 1 hétvége, 4 foglalkozási hétvége. Igény szerint folytatólagosan bővítve!

Feltételek:
Betöltött 16., maximum 40. életév.
Egészséges testi és mentális állapot.

A képzés férfiaknak (Farkasok)

Időpontja: 2023. december 9-10. (szombat-vasárnap)
Helyszíne: Budapesthez közeli
Jelentkezés módja: e-mailben, farkasok.tabor@gmail.com
Jelentkezés határideje: december 3. 24 óra.
A képzés költsége: önköltséges. Saját élelem és minimális felszerelés egyénileg történő biztosítása
Időtartam: Havonta 1 hétvége, 5+1 foglalkozási hétvége (péntek estétől vasárnap 14 óráig)

Részletek: a jelentkezőknek írásban.

Feltételek:
Betöltött 16., maximum 40. életév.
Egészséges testi és mentális állapot.

A jelentkezés feltétele a komoly elköteleződés és az akarat: a képzés intenzív, hétvégét kihagyni nem lehet!

Az oktatott tárgykörök:
Alaki, katonai közelharc és erőnlétfejlesztés, fegyverismeret, harcászat, túlélés, tereptan és tájékozódás, műszaki és logisztikai ismeretek, vegyvédelem, egészségügyi ismeretek, szabályzatismeret.

Támogatás:
Aki nem tud, vagy akar részt venni a képzésen, annak támogatását szívesen vesszük!  Szükségünk van egyéni felszerelésre és különböző gyakorló fegyverzetre, de különböző külsős helyszínek bérlése, vendégoktatók útiköltsége is olyan tétel, aminek finanszírozásával még színvonalasabbá tudjuk emelni az oktatásunkat. Támogatásra szintén a farkasok.tabor@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni!

Mi az a Farkasok?

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) által életre hívott, a HVIM Ifjúsági Képzésének részét alkotó, de a mozgalomtól mégis különálló szerveződés a Farkasok Katonai Hagyományőrző és Ifjúságképző Csoport, ami 2011 óta több mint 80 fő kapott négy, vagy annál több alkalmas képzést. Büszkék vagyunk rá, hogy közel 20 főt mi indítottunk el a hivatalos katonai pályán, mi szerettettük meg velük a honvédelem ügyét. Arra is volt nem egy esetben példa, hogy a honvédségtől leszerelve (vagy épp mellette!), nálunk tartotta, tartja magát valaki karban.

Van rálátásunk így a saját szakmaiságunkra, amit mindig is próbáltunk maximalizálni délszláv háborús veteránok, volt kiképzők és katonatisztek útmutatásai és szakmai segítségei alapján. Létrehoztunk a lehetőségekhez képest már az elején egyfajta katonai kultúrát és mintázatot  a „szedett-vetett” úgynevezett „szabadcsapatok” hangulata helyett. Nyilván az előnyünk egyben a hátrányunk is: nincsenek laktanyai körülmények, csak hétvégi foglalkozásokat tudunk tartani és a technikai lehetőségek (járművek, rajtámogató fegyverzet imitáció stb.) nem adottak, de nem is akarunk konkurálni a Magyar Honvédséggel. Nem készülünk semmire, pláne nem az „alkotmányos rend erőszakos megdöntésére” és a hatályos törvények maximális betartásával működünk.

Pártpolitika és ideológiák nélkül, de a tradicionális értékrend és világnézet alapján, a valódi magyar katonai hagyományok alapján szerveződünk! Saját magunk határainak feszegetése, a tanulás hajt minket, és az a közösségi szellem, amit létrehoztunk.

Néhány kép a korábbi évek foglalkozásairól:

 

All-focus

 

Bővebben rólunk, a képzési hétvégéinkről.

Farkasfalka.com

Kövess minket a Facebook